CAST IRON JIS 10K GATE VALVE

JIS 10K Rising Stem Gate Valve

Flange End: JIS B 2239/ KS B1511

Material: Cast Iron/Ductile Iron

JIS10K GATE VALVE

IS 10K Non Rising Stem Gate Valve

Flange End: JIS B 2239/ KS B1511

Material: Cast Iron/Ductile Iron