CAST IRON JIS 10K CHECK VALVE

JIS 10K SWING CHECK

JIS 10K Swing Check Valve

Flange End: JIS B 2239/ KS B1511

Material: Cast Iron/Ductile Iron

JIS 10K Lift Check Valve

Design/Manufacture: KS B 2350                     Face to Face: KS B 2350                 

Flange End: JIS B 2239/ KS B1511           Test: KS B 2304

Material: Cast Iron/Ductile Iron